လာေစေရာက္ေစ နည္းတစ္ေထြ -ဇင္ေယာ္နီ-

ကြ်နု္ပ္တို့ အဘမင္းသိခၤ၏တပည့္မ်ား သည္ ယျတာအစြမ္း၊ ဓာတ္ရိုက္ဓာတ္ဆင္အစြမ္း ျဖင့္ ေဗဒင္ပရိသတ္မ်ားျကားတြင္ အထူးနာမည္ ေက်ာ္သည္က မ်ားေလ၏။
သံုးေသာပညာရပ္မ်ားမွာ သူသူကိုယ္ ကိုယ္ ပညာရွင္မ်ားသံုးျကသည့္ ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အဘယ္ေျကာင့္ ေဗဒင္ပရိသတ္တို့က ပို၍ ေက်နပ္အားရ၊ အားကိုးျကသ နည္းဟု ေမးဖြယ္ရာ ရွိေလ၏။

 

ထိုအေမးကို ေျဖဆိုရမည့္အခ်က္ေပါင္း မ်ား စြာအနက္ ထင္ရွားေသာတစ္ခ်က္ကို ေျပာရ ပါမည္ဆိုလွ်င္မူ တစ္ေန့တာ မိမိထံ၌ ေဗဒင္ ေမးသြားခဲ့ျကေသာ ပရိသတ္မ်ားအား ညပိုင္း ဘုရားရွိခိုးျပီးခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ေလးနက္စြာ ျဖင့္ ေမတၱာပို့ေပးရေသာ အခ်က္သည္လည္း အထူးအေရးပါလွေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ မိမိ၏ပရိသတ္မ်ားအား ညပိုင္းမ်ားတြင္ အနည္းဆံုးတစ္ျကိမ္ ေမတၱာပို့သ ဆုေတာင္း ေပးရန္ အဘမင္းသိခၤ࿿ မွာျကားသြားခဲ့ေလသည္။ အဘမင္းသိခၤ၏တပည့္မ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကို ေကာင္းစြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျကျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို့လမ္းညွြန္လိုက္ေသာ ယျတာ၊ ဓာတ္ရိုက္ ဓာတ္ဆင္မ်ားေအာင္ျမင္မႈအားေကာင္းျကသည္ ဟု သံုးသပ္နိုင္ေပသည္။

 

ကြ်နု္ပ္အေနနွင့္လည္း အဘမင္းသိခၤၼွာ ျကားခဲ့ေသာ ထိုအခ်က္ကို အေလးဂရုျပု လိုက္ နာျခင္းအားျဖင့္ပညာစြမ္းပိုမိုထက္ျမက္ထိေရာက္ သည္ကို လက္ေတြ့ အက်ိုးခံစားရေပသည္။
ကြ်နု္ပ္တို့ေဗဒင္ဆရာမ်ားထံသို့ အ ေျကာင္းကိစၥအသီးသီးျဖင့္ ေရာက္လာျကသူမ်ား ထဲတြင္ အိမ္ကလူတစ္ဦး ထြက္သြား၍၊ လူ ေပ်ာက္၍ ျပန္ေခၚလိုေသာကိစၥမွာလည္း ရာခိုင္ နႈန္းမ်ားလွေပသည္။ထိုသို့ျကံုလာခဲ့ေသာ္ ကြ်နု္ပ္ အားျပု၍သံုးေလ့ရွိေသာနည္းမွာ ခပ္လြယ္လြယ္ သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ သို့ေသာ္ အေလးဂရုမူ၍ ျပုလုပ္ျကျခင္းျဖင့္ အမ်ားစု ေအာင္ျမင္ျကသည္ ကို ျပန္လည္ျကားသိရပါသည္။
မိတ္ေဆြအေပါင္းတို့လည္း အေရးအေျကာင္း ျကံုလွ်င္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျကေစရန္အလို့ငွာ ေရးသား လိုက္ရပါေပသည္။

အကယ္၍ တနဂင္ေၷြသားသမီး လာေစလို ေသာအခါ ျကာသပေတးနံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) တနဂင္ေၷြေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္အရပ္ သို့လွည့္ကာ သံပုရာရည္ကိုေသာက္၍ ဆုေတာင္း ျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (အိမ္ဝင္လိုေသာအခါ၊အလုပ္ရလိုေသာအခါ၊ ေနထိုင္ခြင့္ေအာင္ျမင္လိုေသာအခါမ်ား၌လည္းေဆာင္ ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ တနလၤ࿿ာသားသမီး လာေစလို ေသာအခါ ေသာျကာေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) တနလၤာေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အေနာက္ေတာင္ အရပ္သို့လွည့္ကာ နြားနို့ကိုေသာက္၍ ဆုေတာင္း ျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (ေငြဝင္လိုေသာအခါ၊ ကားဝင္လိုေသာအခါ မ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ အဂၤ࿿ါသားသမီး လာေစလိုေသာ အခါ စေနေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) အဂၤါေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ့ေျမာက္အရပ္သို့လွည့္ကာ အုန္း ရည္ကိုေသာက္၍ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (ဆိုင္ဝင္လိုေသာအခါ၊ စိန္ဝင္လိုေသာအခါ မ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ ဗုဒၶဟူးသားသမီး လာေစလို ေသာအခါ တနဂင္ေၷြေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) ဗုဒၶဟူးေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ့အရပ္သို့ လွည့္ကာ ကိတ္မုန့္ကိုစား၍ ဆုေတာင္း ျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (ေရွြဝင္လိုေသာအခါ၊ သားသမီးဝင္လိုေသာ အခါမ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ ျကာသပေတးသားသမီး လာေစ လိုေသာအခါ တနလၤာေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) ျကာသပေတးေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အေရွ့ေတာင္အရပ္သို့ လွည့္ကာ ဆီးေဖ်ာ္ရည္ကိုေသာက္၍ ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (ေျမဝင္လိုေသာအခါ၊ အေမြပစၥည္းဝင္လို ေသာအခါမ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ ေသာျကာသားသမီး လာေစလို ေသာအခါ အဂၤါေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအ တြင္း (သို့မဟုတ္) ေသာျကာေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း ေတာင္အရပ္သို့ လွည့္ကာ ေရွာက္ရည္ေသာက္၍ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာေစနိုင္ပါသည္။ (သစ္ဝင္လိုေသာအခါ၊ ေဆြမ်ိုးမ်ားလာေရာက္ ေစလိုေသာအခါ မ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္)

အကယ္၍ စေနသားသမီး လာေစလိုေသာ အခါ ဗုဒၶဟူးေန့နံနက္ ၆ နာရီမွ ရး၃၀ နာရီအတြင္း (သို့မဟုတ္) စေနေန့ ေန့လယ္ ၁း၃၀ နာရီမွ ၃ နာရီအတြင္း အေနာက္အရပ္သို့လွည့္ကာ ေျမပဲကို စား၍ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အျမန္ ေရာက္လာ ေစနိုင္ပါသည္။ (အထည္၊ ထီး၊ ဖိနပ္ဝင္လိုေသာအခါ၊ ရာထူးတိုးလိုေသာအခါမ်ား၌လည္း ေဆာင္ရြက္ နိုင္ပါသည္)

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ