ေရႊပညာအလင္း ပြင့္ေစေသာ္

စာေမးပြဲရာသီတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား ဗ်ာမ်ားၾကသကဲ့သို႔ မိဘမ်ားလည္း စိတ္ပန္း လူပန္း လြန္စြာျဖစ္ၾကရေလ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာမိဘမ်ားဆိုလွ်င္ စာေမးပြဲေျဖမည့္ ကာယကံရွင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားထက္ပင္ အ အိပ္ပ်က္၊ အစားပ်က္ျဖင့္ လူတစ္ကိုယ္လံုး ယူပစ္ လိုက္သလို ခ်ံဳးခ်ံဳးက်သြားၾကေလေတာ့၏။

အခ်ိဳ႕လည္း ေဗဒင္ဆရာမ်ားထံသို႔ ေျပးၾက ေလ၏။

ဤတြင္ ေျပာဖြယ္ရွိသည္မွာ ယၾတာေခ်႐ံုမွ် ႏွင့္ေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

ဤေလာကတြင္ တစ္စံုတရာ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယ သံုးခ်က္လံုး အားေကာင္း ရန္ အထူးအေရးႀကီးေလ၏။ ထိုသံုးခ်က္အနက္ တစ္ ခ်က္ခ်က္ ခ်ိဳ႕ယြင္းလွ်င္ပင္ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္သြားႏိုင္ေလ၏။

လူငယ္တစ္ေယာက္ ပညာထြန္းေပါက္ရန္ အတြက္ ေရွ႕ဆံုးအေၾကာင္းခံမွာ ကံတရားျဖစ္၏။ ေက်ာင္းမထားႏိုင္ေသာ၊ ပညာေရးကို အားမေပး ေသာ မိဘအသိုင္းအဝိုင္း၌ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားခဲ့ရ လွ်င္ ထိုသူငယ္သည္ ပညာႏွင့္ ေဝးေပေတာ့မည္။

မိဘက ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စား၍ ေက်ာင္း ထားႏိုင္ဦးေတာ့ …စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးျခင္း၊ ဆရာေကာင္းႏွင့္မေတြ႕ျခင္း၊ ေခတ္ပ်က္ေခတ္ဆိုး၊ စစ္မက္ေရးရာ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ခြင့္ မႀကံဳျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

အဆိုပါ ကံႏွင့္ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ဥာဏ္ကိစၥ လာၿပီျဖစ္၏။ ဥာဏ္ဆိုသည္မွာ ပညာသင္ယူျခင္း၊ ပညာမ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း ျဖစ္ေလေတာ့၏။

ကံေကာင္းေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္သည္ ဥာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ပညာသင္ယူေရးဆိုင္ရာတြင္ ခ်ိဳ႕ ယြင္းလွ်င္လည္း ပညာထြန္းေပါက္သူ ျဖစ္မလာႏိုင္ ေတာ့ေပ။

အထက္ပါ ကံ၊ ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္မွ ကပ္၍ပါလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ဝီရိယ ျဖစ္ေလေတာ့၏။

အမ်ားသူငါတို႔ အိပ္ေနခ်ိန္တြင္ မအိပ္ဘူး၊ အမ်ားသူငါတို႔ တီဗြီၾကည့္ေနခ်ိန္တြင္ သခ်ၤာတြက္ မယ္၊ အမ်ားသူငါတို႔ ဂိမ္းေဆာ့ေနခ်ိန္တြင္ စာ က်က္မယ္ …စသည္ျဖင့္ ဝီရိယပိုင္းဆိုင္ရာ ပို၍ အားထုတ္ေသာ လူငယ္သည္ ဝီရိယ၏အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ခံစားရမည္သာ ျဖစ္ပါေလေတာ့၏။

သို႔ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ပညာထြန္း ေပါက္ရန္၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္မွာ အထက္ပါသံုးခ်က္ ႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာလွ်င္ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ဥာဏ္ႏွင့္ ဝီရိယ ျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္း သားငယ္တို႔အတြက္ လည္း ကံ၏အေရး ပါမႈက တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပတ္သက္လာႏိုင္ျပန္ေလ၏။

မိမိက ဘာသာစံုထူးခြ်န္ ရန္၊ ဆုမ်ားရရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍အပိုင္ ႀကိဳးစားထားသည္ျဖစ္ဦးေတာ့ စာေမးပြဲ မနက္ျဖန္ ေျဖမည္ ဆိုကာမွ …ဖြဟဲ့ … မေျပာ ေကာင္း မဆိုေကာင္း ရပ္ကြက္ထဲ၌ မီးလန္႔လွ်င္ မခက္ပါေလာ …။

စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္မနက္တြင္မွ မိသားစုတစ္ ဦးဦး ႐ုတ္တရက္ ေဆး႐ံုေဆးခန္းသို႔ ေရာက္သြား မည္ဆိုလွ်င္ေရာ မခက္ပါေလာ …။

စာေမးပြဲရက္မ်ားတြင္မွ ဖခင္က အလုပ္တြင္ ျပႆနာႀကီးႀကံဳျခင္း၊ ငွားထားေသာ အိမ္ကေလးမွ ခ်က္ခ်င္း ဆင္းေပးရမည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳျခင္းမ်ား ႀကံဳလာလွ်င္ေရာ မခက္ပါေလာ …။

ထို႔ျပင္တဝ စာေမးပြဲခန္းတြင္ မိမိက်က္သမွ် ပိုင္သမွ်ႏွင့္ တိုးၿပီဟု ဝမ္းသာအားရ ေျဖမည္ဟု ဟန္ျပင္ၿပီးကာမွ ဗိုက္နာလာျခင္း၊ ေခါင္းမူး၍ လဲက် သြားျခင္း …ဖ်ားနာျခင္း စသည္မ်ား ႀကံဳလာလွ်င္ ေရာ မခက္ပါေလာ …။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔အတြက္ ဥာဏ္ပိုင္းႏွင့္ ဝီရိယပိုင္းမွာ လက္ငင္း မ်က္ေမွာက္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစား၍ လြယ္ကူေသာ္လည္း ကံပိုင္း ဆိုင္ရာ ထိုသို႔ ၾကမၼာဆိုးငင္လာလွ်င္မူ ခဲေလသမွ် သဲေရက် ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယၾတာေခ်႐ံုမွ်ႏွင့္စာေမးပြဲေအာင္ မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း Óာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဝီရိယပိုင္း ဆိုင္ရာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္မူ ကံ၏အပံ့အပိုးသည္ ေကာင္းစြာ အ ေထာက္အပံ့ ျဖစ္လာႏိုင္ပါေတာ့သည္။

ကံ၏အပံ့အပိုးေၾကာင့္ မိမိက်က္ထားေသာ၊ အပိုင္ရထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ တည့္တည့္တိုးျခင္း၊ အမွတ္ကေလး သံုးေလးမွတ္ႏွင့္ ပြတ္ကာသီကာ ႐ံႈးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သံုး ေလးမွတ္စာ အေျခအေနေကာင္း ေပးလာႏိုင္ျခင္း၊ ေအာင္မွတ္ေလာက္သာရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအ တြက္လည္း အမွတ္ေကာင္းလာေစႏိုင္ျခင္း၊ အမွတ္ ေကာင္းၿပီးသား ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ထူး အခြင့္အလမ္း ေပၚေပါက္ႏိုင္ျခင္း …စသည့္ စသည့္ အပံ့အပိုးမ်ား ရရွိႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ရာ ကံအပံ့အပိုးရရွိ ေစမည့္ ေအာက္ပါဂမီၻရယၾတာနည္းမ်ားကို ေရးသား လိုက္ရပါေပသတည္း။

 

စာေမးပြဲမနက္ေစာမ်ားတြင္

ကံ၏အေထာက္အပံ႕ရရွိေစရန္

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ မုန္႔ဟင္းခါးလွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္းစား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ နန္းႀကီးသုပ္ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္း သြားပါ။

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ေကာ္ဖီႏွင့္ကိတ္မုန္႔ လွဴသြား ပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စားေသာက္၍ ဆု ေတာင္းသြားပါ။

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ၾကာဆံ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ ေရႊရင္ေအး(သို႔)စမူဆာ လွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

 

စေနသားသမီးမ်ား

– ဘုရားမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ(သို႔)ေရႊရင္ေအးလွဴသြားပါ။

– မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စား၍ ဆုေတာင္းသြားပါ။

 

ရၿပီးသားစာ ႐ုတ္တရက္ေမ႕ေနေသာ္ ျပန္၍မွတ္မိလာေစရန္

 

ဇင္းဒါး(zenda)ဟု ၇၇ ေခါက္ ရြတ္လိုက္ပါ။

 

ေျဖလႊာေပၚ၌ စာမ်ားခ်၍ေရးခါနီးတြင္

“နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ”

ဟု သံုးေခါက္ ရြတ္ဆိုလိုက္ပါေလ။

 

စာေျဖခန္းတြင္ အသံုးျပဳမည္႕ ခဲတံ၊

ေဖာင္တိန္၊ ေပတံမ်ားကို

“ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊

စိတၲံယႆ န ကမၸတိ၊

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ”

ဟု ကိုးေခါက္ ရြတ္ေပးပါေလ။

 

အညြန့္ကိုေဆာင္ ေအာင္ဓာတ္ရရန္

 

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

– ကံ့ေကာ္ ၁၅ ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ႏွစ္ညြန္႔ေဆာင္သြားပါ။

 

တနလၤာသားသမီးမ်ား

– စံပယ္ ရွစ္ကံုး ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– သံုးကံုး ေဆာင္သြားပါ။

 

အဂၤါသားသမီးမ်ား

– ရြက္လွ ၁၇ ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ေလးညြန္႔ေဆာင္သြားပါ။

 

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

– ေမၿမိဳ႕ ၁၉ ပြင့္ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ငါးပြင့္ ေဆာင္သြားပါ။

 

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

– သေျပ ၂၁ ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ေျခာက္ညြန္႔ ေဆာင္သြားပါ။

 

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

– ႏွင္းဆီ ၁၀ ပြင့္ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– ခုနစ္ပြင့္ ေဆာင္သြားပါ။

 

စေနသားသမီးမ်ား

– အုန္း ေျခာက္ညြန္႔ ဘုရားမွာလွဴသြားပါ။

– တစ္ညြန္႔ ေဆာင္သြားပါ။

 

စာက်က္ခ်င္စိတ္မရွိေသာ္

စိတ္အားငယ္ေသာ္

ရင္ညြန္႔တြင္ ပ႐ုပ္ဆီပူပူလိမ္း၍ ပြတ္လိုက္ပါ။ အသက္ကို ဝေအာင္သတိထား၍ အနည္းဆံုး (၈)ႀကိမ္ ႐ွဴသြင္းလိုက္ပါ။

လွ်က္ဆားအနည္းငယ္ စတိမွ် လ်က္လိုက္ပါ။

 

ဂိုးလ္ဒင္းကီး ေခၚ ေရႊေသာ႕ေလး

ဂမီၻရအစီအရင္ ေရႊေသာ့ေလးကို လြယ္အိတ္ထဲမွာ ေဆာင္ထားပါ။ ဘဝတစ္သက္တာတြင္လည္း အင္တာဗ်ဴးကိစၥ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ မဲႏိႈက္ျခင္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ကိစၥမ်ား၌ ထိုေသာ့ကေလးကို လက္မျဖင့္ပြတ္၍ ဆုေတာင္းပါေလ။

 

ပညာဥဏ္ႀကီးမား၍ ေမးျမန္းသမွ် ေျဖဆိုႏိုင္လိုေၾကာင္း ဆုေတာင္းဂါထာေတာ္

“ဘူရိမပေညာ သိပၸါနံ၊

သေဗၺသံ ကုသေလာ ဘေဝ။

ဝိသေဇၨတံု သမေတၳာဝ၊

သဗၺပုစၦာနံ ဌာနေသာ”

(အနက္ကို အာ႐ံုျပဳရန္မွာ – ေျမႀကီးအထုႏွင့္တူေသာပညာ ရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္မ်ိဳးတို႔၌ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာသည္ လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာ အေမးပုစၦာတို႔ကို တစ္ခဏျခင္းအားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ရပါလို၏။)

 

(ဤဂါထာေတာ္ကို

မိမိတတ္စြမ္းသမွ် ရြတ္ဆိုပါေလ။

ေဆးအတြက္ မေလးပါေစႏွင့္။)

 

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ