ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

အဘမင္းသိခၤရွိစဥ္ကဆိုလွ်င္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ေစာတိုင္း၌ အယူေတာ္မဂၤလာၿခံႀကီးတြင္ ခုနစ္ရက္ သားသမီးမ်ား၏ကုသိုလ္အျဖစ္ ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးအလွဴယၾတာကို ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိေလ၏။ ခုနစ္ရက္သားသမီးအေပါင္း ညီညာဖ်ဖ် ဝိုင္းဝန္းလွဴ ဒါန္း ကန္ေတာ့ၾက၏။ အဘက –

“ဒီလိုကြ ဒီဘဝမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဝအဆက္ ဆက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မျပစ္မွား၊ မေစာ္ကား၊ မက်ဴး လြန္အပ္တဲ့ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဆိုတာ ရွိတယ္၊

အဲဒီခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးအေပၚမွာ သိသိနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိလိုက္ဘဲနဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ ေစာ္ကားမိတဲ့ အျပစ္ ေျြကး၊ ဝဋ္ေၾကြးမ်ား ရွိေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ ေလာက္ပဲႀကိဳးစား ႀကိဳးစားဘဝမွာ ေျခေထာက္ ကို ခဲနဲ႔ဆြဲထားသလို ေႏွာင့္ေႏွးတတ္တယ္ …၊ လူေမြး လူေရာင္ မေျပာင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ တယ္ …၊

အဲသလို အျပစ္ေျြကး၊ ဝဋ္ေျြကးမ်ား ရွိေနခဲ့  ပါရင္ ေက်ေအးခြင့္လြတ္ေတာ္မူၾကပါမယ့္အ ေၾကာင္း ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့ရတယ္ …၊

အျပစ္ေျြကး၊ ဝဋ္ေျြကး မရွိခဲ့ရင္လည္း ခင္ ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ႏွလံုးသြင္း ေအာက္ေမ့ ကန္ေတာ့ျခင္းအားျဖင့္ ဒီဘဝမွာေရာ၊ သံသရာအတြက္ေရာ အက်ိဳးထူးေစတာေပါ့ …”

ဟု ေျပာျပေလ့ရွိေလ၏။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အယူေတာ္မဂၤလာ ၿခံႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီး မ်ားအတြက္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ေသာ အလွဴယၾတာပြဲမ်ားကို အဘမင္းသိခၤသည္ အပတ္ စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း စီမံေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေလေတာ့ ၏။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္လည္း အခမ္းအနား ပြဲ လမ္းသဘင္မ်ား ရွိေလတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားကို အမွဴး ထားလ်က္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို အေလးအျမတ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကၿမဲ ျဖစ္ပါေလေတာ့၏။

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့လိုၾက ပါေသာ ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဂါထာေတာ္ႏွင့္ ပူေဇာ္နည္းကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး

 

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဆိုသည္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါေလ၏။

၁။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊

၂။ ပေစၥကဗုဒၶါ(ေခၚ)ဘုရားငယ္မ်ား၊

၃။ ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္ႀကီးမ်ား၊

၄။ ျမတ္စြာဘုရား၏လက္ယာေတာ္ရံ၊ လက္ဝဲေတာ္ရံ သာဝကႀကီးမ်ား၊

၅။ မိခင္၊

၆။ ဖခင္၊

၇။ အတတ္ပညာတစ္စံုတရာ သင္ၾကားေပး ခဲ့ဖူးေသာ ဆရာသခင္မ်ား၊ ႐ိုေသေလးျမတ္ထိုက္ သူမ်ား၊

၈။ သြန္သင္ဆံုးမ ပဲ့ျပင္ေပးဖူးေသာပုဂိၢဳလ္ မ်ား၊

၉။ တစ္စံုတရာ ေကြ်းေမြးေပးကမ္း ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးသူမ်ား၊

၁၀။ ေကာင္းျမတ္ေသာစကား၊ ဓမၼစကား ျြမက္ၾကားဆိုမိန္႔ေပးခဲ့ဖူးေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား၊

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ့ပြဲ

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို ကန္ေတာ့ရာတြင္ ပစၥည္းေလးပါးျဖင့္ ကန္ေတာ့ေလ့ရွိၾကပါသည္။

စားပြဲတစ္လံုး၏အလယ္တြင္ ပန္းကန္ျပား တစ္ခ်ပ္ကိုတင္ပါ။ ထိုပန္းကန္ျပားမွာ ျမတ္စြာဘု ရားရွင္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ထိုပန္းကန္ျပား၏ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ပန္းကန္ျပားကိုးခ်ပ္ကို ဝန္းရံပါ။ ထိုကိုးခ်ပ္မွာ က်န္ေသာ ခင္ပြန္းႀကီးကိုးပါးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါ သည္။

ပန္းကန္တစ္ခ်ပ္စီတြင္ သစ္သီးတစ္လံုးစီ ထည့္ပါ။ (ဆယ္လံုးစီလည္း ထည့္ႏိုင္ပါသည္။)

ေသာက္ေတာ္ေရတစ္ခြက္စီ ထည့္ပါ။

ဖေယာင္းတိုင္တစ္တိုင္စီလည္း ထြန္းပါ။

ယပ္တစ္လက္စီ စိုက္၍လွဴပါ။

(ယပ္အခက္အခဲရွိေသာ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါတို႔တြင္ အေမႊးတိုင္တစ္တိုင္စီ (သို႔ မဟုတ္) ေမႊးေသာပန္းတစ္ပြင့္စီထည့္၍ လွဴႏိုင္ပါ သည္။ (သို႔မဟုတ္) ပန္းဆယ္ပြင့္စီထည့္၍ လွဴႏိုင္ ပါသည္။)

 

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကိုကန္ေတာ့ရန္

ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ထိုသို႔ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ခင္က်င္းျပင္ ဆင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေအာက္ပါကန္ေတာ့ခ်ိဳးကို (၁၀) ေခါက္ရြတ္ဆို၍ ကန္ေတာ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶါ၊ ပေစၥကဗုဒၶါစ၊

ရဟႏၲာ၊ အဂၢသာဝက၊

မာတာ၊ ပီတု၊ ဂု႐ု၊ သတၴာ၊

ဓမၼေဒႆကာ၊ ဒါယကာ၊

ဣေမဒႆ၊ မဟာဂုေဏ၊

အဟံဝႏၵာမိ၊ သဗၺဒါ။   ။

 

အေရးႀကီးကိစၥ ရွိေသာအခါမ်ား၊ ကံအညံ့ အခိုက္မ်ားေသာအခါမ်ား၊ စိတ္လက္မၾကည္သာ ေသာအခါမ်ားတြင္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးအား အေလး အျမတ္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾကျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမ်ား လက္ငင္းလက္ေတြ႕ ရရွိၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါေတာ့ေၾကာင္း။  ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ